Over Logopediepraktijk Hilde Elen

Praktijk voor neurogene problematieken, stotteren en algemene logopedie

Logopediepraktijk Hilde Elen wil zich in de regio profileren als groepspraktijk met diverse specialisaties. Zo is ons team gespecialiseerd in:

 • Neurogene spraak- en taalstoornissen

  • Afasie
  • Primaire progressieve afasie & multi-infarct dementie
  • Dysartrie
  • Chronische taal- en spraakstoornissen t.g.v. neuromusculaire aandoeningen
  • Dysfagie
  • NAH-problematieken
 • Stotteren: behandeling van kinderen en volwassenen door gecertificeerd stottertherapeut Jolien Camps
 • OMFT (Oro-myofunctionele therapie) i.f.v. een correct slikgedrag bij kinderen
 • Leerstoornissen

  • Dyslexie
  • Dysorthografie
  • Dyscalculie
 • Taalontwikkelingsstoornissen
 • Articulatieproblematieken

Ons team zal er steeds voor zorgen dat u met de nodige deskundigheid behandeld wordt door het volgen van bijscholingen en studiedagen.