Tarieven

Tarieven 2016

Onderstaand overzicht geeft de honoraria en terugbetalingstarieven weer van vaak voorkomende prestaties. Voor bepaalde stoornissen dient er beroep gedaan te worden op de aanvullende verzekering van uw mutualiteit. Meer informatie hierover krijgt u bij aanmelding.

Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkomingen. Zij krijgen meer terugbetaald. Indien u te weten wil komen of u hiervoor in aanmerking komt, dient u contact op te nemen met uw mutuatiteit.

  Honoraria  Normale tegemoetkoming Verhoogde tegemoetkoming
Logopedisch bilan
(per 30 minuten)
€30,87 €23,16 €27,79
Evolutiebilan
(in de loop van de behandeling)
€44,11 €33,09 €39,70
Individuele therapiezitting (sessie van 30 minuten) €22,05 €16,54 €19,85
Individuele therapiezitting (sessie van 60 minuten) €44,11 €33,09 €39,70