Team

Hilde Elen

In 2010 studeerde Hilde af als logopediste aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen. Ze ging onmiddellijk aan de slag in Logopediepraktijk ZOEM te Beringen. Ze maakte er deel uit van een groepspraktijk, met expertise in taalontwikkelingsstoornissen, stemstoornissen en leerstoornissen. Als voormalig leerkracht kon ze haar kennis en expertise op vlak van leerstoornissen hier ontplooien en kon ze ervaring opdoen in andere logopedische domeinen. 

In 2013 startte ze logopediepraktijk Hilde Elen op. Aanvankelijk combineerde ze de twee jobs, maar al snel bleek de vraag naar logopedische revalidatie in Meeuwen en omliggende gemeente voldoende groot om haar volledig aan haar eigen praktijk te wijden. De samenwerking met Logopediepraktijk ZOEM bestaat nog steeds. Niet enkel omwille van de collegialiteit, maar ook op vlak van kennis en advies is het zeer boeiend nog te kunnen samenwerken.

Naast het werk in de praktijk te Meeuwen, werkt ze eveneens bij VZW Klimroos te Overpelt. Hier behandelt ze dagelijk personen met een NAH, chronische spraakstoornissen en personen met dysfagie. Het team van kinesisten in De Klimroos dat instaat voor de behandeling van neurogene problematieken was op zoek naar een logopedist met evaring binnen het desbetreffende veld. Op deze manier ontstond ook een samenwerking met Kinépelt te Neerpelt, waar ze vooral instaat voor de logopedische behandeling van neurogene spraak- en taalstoornissen. 

Jolien Camps

Jolien Camps begon te werken in de praktijk in juli 2016. Ze studeerde in 2015 af als logopediste aan de Thomas More hogeschool te Antwerpen. Nadien volgde ze de opleiding tot stottertherapeute aan het CIOOS. 

Jolien werkte reeds in Sint-Oda waar ze personen met een diep verstandelijke en lichamelijke beperking behandelde. Ze combineerde deze job met haar studies tot stottertherapeut. De voeling met het werk als zelfstandig logopediste kreeg ze tijdens haar stages die ze deed in functie van haar opleiding tot stottertherapeut. 

Jolien staat in voor de behandeling van taalstoornissen, leerstoornissen en articulatistoornissen. Ze werkt ook samen met Hilde in VZW Klimroos in Overpelt en doet huisbezoeken in de regio Neerpelt/Overpelt. Ze maakt ook deel uit van het team neurogene problematieken van Kinépelt.

Verder wil ze zich in de praktijk profileren als stottertherapeute. Ze heeft een heel duidelijke visie over de behandeling van deze probematiek. Ze heeft tijdens haar stage dan ook zeer veel ervaring kunnen opdoen. Ervaring die ze nu wil toepassen in Logopediepraktijk Hilde Elen.