Werking

Van aanmelding tot therapie

(1) Aanmelding

Een aanmelding gebeurt steeds telefonisch via mijn GSM-nummer 0479 941 469.
Dit kan op eigen initiatief of een doorverwijzing van andere instanties (school, CLB, arts …) zijn.
De nodige gegevens worden genoteerd en u zal uitgenodigd worden om de nodige documenten af te halen in de praktijk (aanvraag tot voorschrift bilan door de geneesheer-specialist en stappenplan voor de komende afspraken).

(2) Eerste afspraak bij geneesheer-specialist

(3) Logopedisch onderzoek

Het logopedisch onderzoek bestaat uit volgende onderdelen:

  • Gesprek met de ouders / bespreking van de medische/schoolse/… voorgeschiedenis
  • Logopedisch onderzoek
  • Opstellen van het logopedisch bilan (= verslag)
  • Bespreking van de resultaten met de ouders

Indien overgegaan wordt tot therapie, wordt het stappenplan verder afgewerkt zoals hieronder beschreven staat.

Naar wens kan er beroep gedaan worden op een psychologe die een IQ-onderzoek zal uitvoeren (enkel noodzakelijk bij een taalstoornis).

(4) Tweede afspraak bij geneesheer-specialist

Aan de hand van het logopedisch bilan zal de geneesheer-specialist een voorschrift voor logopedische therapie opstellen.

(5) Documenten

Volgende documenten dienen in orde gebracht te worden om de aanvraag tot logopedische therapie in te dienen bij de mutualiteiten:

  • Voorschrift logopedisch bilan door geneesheer-specialist
  • Logopedisch bilan
  • Voorschrift logopedische therapie door geneesheer-specialist
  • Aanvraagformlier voor de mutualiteiten

U kan bij ons op de nodige ondersteuning bij het in orde brengen van de documenten rekenen.

(6) Start logopedische therapie